National Day of Racial Healing Panel Discussion

Virtual option
Date: January 18, 2022
Time:
6 p.m.
Location: Online meeting Register for the Zoom meeting
Ages: All

Beginning of tab section with 2 tabs. Left and right arrow keys will navigate between tab navigation links.

Full Description

Join Ramsey County, the City of Saint Paul, City of Minneapolis, City of Brooklyn Park and Hennepin County for a community cross-government event to recognize the National Day of Racial Healing. Racism impacts all of us and we believe we need to create more safe spaces for our collective healing.

This community event is intended to bring people together and strengthen relationships between local governments and community members. We will discuss the racial equity work happening in our local governments and share resources for racial healing. There will be time for questions and answers as well as guided mediations.

About National Day of Racial Healing

The National Day of Racial Healing centers around experiences rooted in truth-telling, offering people, organizations and communities a day set aside for racial healing, bringing people together to take collective action for a more just and equitable world. It was started by the Kellogg Foundation in 2017 to bring the community together for conversations about how we heal from the effects of racism. This day is observed every year on the Tuesday after Martin Luther King Jr. Day.

 

Día Nacional de la Sanación Racial (seminario web)

Patrocinadores: Ciudad de St. Paul, Ciudad de Minneapolis, Ciudad de Brooklyn Park, Condado de Ramsey y Condado de Hennepin

Regístrese aquí

Este año, la Ciudad de St. Paul, la Ciudad de Minneapolis, la Ciudad de Brooklyn Park, el Condado de Ramsey y el Condado de Hennepin han colaborado para llevar a cabo un evento intergubernamental comunitario para reconocer el Día Nacional de la Sanación Racial. El racismo nos afecta a todos y creemos que necesitamos crear espacios más seguros para nuestra sanación colectiva. Este evento comunitario tiene como objetivo reunir a las personas y fortalecer las relaciones entre los gobiernos locales y los miembros de la comunidad.

Hablaremos sobre el trabajo de equidad racial que se lleva a cabo en nuestros gobiernos locales y compartiremos recursos para la sanación racial. Habrá tiempo para preguntas y respuestas así como mediaciones guiadas.

 

National Day of Racial Healing (Webinar) Hauv Vas sab

Cov pab txhawb nqa: Zos St. Paul, Zos Minneapolis, Zos Brooklyn Park, Nroog Ramsey, thiab Nroog Hennepin

Cuv npe no

Xyoo no, lub Zos St. Paul, Zos Minneapolis, Zos Brooklyn Park, Nroog Ramsey, thiab Nroog Hennepin sib koom tes uake los coj lub zej zog los ua tsoom fwv lub koom txoos los txais paub hnub National Day of Racial Healing. Kev xaiv ntsej muag raug peb tagnrho thiab peb ntseeg tau hais tias peb yuav tsum tsim kom muaj chaw ntau rau peb los mus sib kho uake. Lub koom txoos rau zej zog no lub hom phiaj yog coj tib neeg los uake thiab los ntaus kev phooj ywg ntawm cov tsoom fwv hauv zos thiab tib neeg zej zog.

Peb yuav tham txog qhov kev ua haujlwm ncaj ncees nyob hauv peb cov tsoom fwv hauv zos thiab sib qhia kev pab cuam los mus kho kev xaiv ntsej muag. Yuav muaj sijhawm los nug lus thiab teb lus thiab muaj neeg los coj sib kho.  

 

Maalinta Qaranka ee Nabdida Qaaruumaha [Shabakad (Webinar)]

Qabanqaabiyaasha: Magaaladda St. Paul City of St. Paul, Magaaladda Minneapolis (City of Minneapolis), Magaaladda Brooklyn Park (City of Brooklyn Park), Degmadda Ramsey (Ramsey County), iyo Degmadda Hennepin (Hennepin County)

Halkan iska diiwaan geli

Sannadkan, Magaaladda St. Paul (City of St. Paul),  Magaaladda Minneapolis (City of Minneapolis), Magaaladda Brooklyn Park  (City of Brooklyn Park), Degmadda Ramsey (Ramsey County), iyo Degmadda Hennepin (Hennepin County) waxay iska kaashanayaan isu keenida bulsho ka qaybgasha xaflad dowladeed si loo aqoonsado Maalinta Qaran ee Nabdida Qaaruumaha. Cunsiriyaddu waa wax na saameysa anaga oo dhan, waxa aana rumaysanahay inaan u baahanahay inaan abuurno goobo badan oo amaan ah si aan wadar ugu wada nabdoonaano. Xafladan bulshada waxaa loogu talagalay inay dadyowga isu soo dhaweyso ayna xoojiso xiriirida ka dhaxeeya dowladaha deegaanka iyo xubnaha bulshada.

Waxa aan falanqeyn doonaa hawlaha sinaanta qaaruumaha ee ka socda dowlad hooseedyada waxa aanu kaloo wadaagi doonaa khayraadyada Nabdeynta qaaruumaha. Waxaa jiri doona waqti la siin doono su’aalaha iyo jawaabaha iyo sidoo kale dhexdhexaadino la hagayo.

Contact Information

Prince Corbett, Racial and Health Equity Administrator

Back to tab navigation. End of tab content.