Wargelin Af-somali ku qoran

Wararka ku saabsan Covid-19 ee ay sameysay Ramsey County iyo hayadaha bulshada.

Khadka tooska ah

  • Magaalada St.Paul waxaa loo sameyay meel cusub oo layska soo waco sida looga jowaabo su’aalaha ku saabsan COVID-19. Soo wac 651-266-6000.
  • Khadka Caawinta Takoorka

Goobaha baaritaanka ee COVID-19

Warqaada runta ah

Macluumaadka darbiga lagu dhajiyo

Fidiyowga

Khadka internetka ama websaydka