Talaalada

Get your free COVID-19 vaccine.

Hel Tallaalkaaga COVID-19 ee bilaashka ah.

 • Qof kasta oo jira 6 bilood iyo kuwa ka weyn ayaa hadda loo ogol yahay tallaalka COVID-19.
 • Wax caymis ah looma baahna. Aqoonsi looma baahna.
 • Make sure you and your family are up to date with COVID-19 vaccines and boosters. The Centers for Disease Control (CDC) has approved booster shots for persons age 6 months and older. Learn more about boosters.

Community vaccine clinics

Beginning of tab section with 4 tabs. Left and right arrow keys will navigate between tab navigation links.

Ramsey County-operated clinics

Maaskaro waa waajib dhammaan markaad gasho rugaha tallaalka ee degmada RaImsey.

Consulate of Mexico

797 East 7th St.
Saint Paul, MN 55106

 • Feebarweri 1 (2:30 - 6 galabnimo) 
  Pfizer 5+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 5+ tallaalka xoojiyaha.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.
   
 • Feebarweri 8 (2:30 - 6 galabnimo) 
  Pfizer 5+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 5+ tallaalka xoojiyaha.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Camphor Memorial Church

585 Fuller Ave.
Saint Paul, MN 55103

 • Feebarweri 1 (3 - 6 galabnimo)
  Pfizer 12+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 12+ tallaalka xoojiyaha.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Rugaha caafimaadka ee da'da 6 bilood ilaa 4 sano

Tallaalada loogu talagalay carruurta ay da'doodu ka yar tahay 5 sano ayaan weli laga helayn rugaha caafimaadka ee degmada Ramsey.

Rugaha caafimaadka ee ay bixiyaan shuraakada bulshadu

Many community partners are hosting vaccine clinics throughout Ramsey County. Find a clinic near you.

AICS 24th Street Mall

912 E. 24th St.
Minneapolis, 55404

 • Feebarweri 4 (1 - 5 galabnimo)
  Pfizer 5+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 5+ tallaalka xoojiyaha.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Mexican Consulate with St. Mary’s

797 East 7th St.
Saint Paul 55106

 • Feebarweri 6 (9 a.m. - 1 p.m.)
  Pfizer 12+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 12+ tallaalka xoojiyaha.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

CLUES

797 E. 7th St.
Saint Paul 55106

 • Feebarweri 7 (1:30 - 5:30 galabnimo)
  Pfizer 6 bilood+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 5+ tallaalka xoojiyaha.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Hosmer Library with CWC

347 E. 36th St.
Minneapolis 55408

 • Feebarweri 7 (4 - 7 galabnimo)
  Pfizer 5+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 5+ tallaalka xoojiyaha.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Vietnamese Social Services

277 University Ave. W.
Saint Paul, 55103

 • Feebarweri 8 (3 - 7 galabnimo)​
  Pfizer 5+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 5+ tallaalka xoojiyaha.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Tserha Aryam Kidist Selassie EOTC

2601 Minnehaha Ave S.
Minneapolis, 55406

 • Feebarweri 9  (2 - 6 galabnimo)​
  Pfizer 5+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 5+ tallaalka xoojiyaha.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Incarnation Catholic Church with St. Mary’s

3801 Pleasant Ave S.
Minneapolis, 55409

 • Feebarweri 9 (3:30 - 6 galabnimo)​
  Pfizer 5+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 5+ tallaalka xoojiyaha.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Twin Cities Recovery with CWC

3400 E. Lake St.
Minneapolis, 55407

 • Feebarweri 10 (1 - 4 galabnimo)​
  Pfizer 12+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 12+ tallaalka xoojiyaha.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

In-home vaccine requests

In-home COVID-19 vaccine appointments are available through the Minnesota Department of Health. This service applies to homebound residents and children. Learn more.

Schedule an appointment

Call 1-833-431-2053. Language services are available.​

 • Monday, Wednesday, Friday: 9 a.m. to 5 p.m.
 • Tuesday, Thursday: 9 a.m. to 7 p.m.
Back to tab navigation. End of tab content.

Tallaalada xoojiyaha

Kaarka Tallaalka