Talaalada

Get your free COVID-19 vaccine.

Qaado tallaal COVID-19 oo bilaash ah iyo waxaa ka heli Degmada Ramey kaar abaal-marin ah, inta aanay dhammaan.

Ayadoon la fiirinaynin meesha aad ku nooshahay – waxaad u qalantaa oo lagugu dhiirigelinaya inaad qaadato tallaalka iyo kaarka hadiyadda.

 • Ku hel talaalka koowaad ee Pfizer ama Moderna $50 oo abaal-marin ah (giftcard), inta daqaalo  loo hayyo
 • Qaado kaarkaaga hadiyadda isla markiiba tallaalka kadib – looma baahna foomam ama waraaqo.
 • Kaararka haddiyadaha keliya waxa helaya tallaalada la qaatay wixii ka dambeeyay Sebtembar 27 ee Saint Paul – Rugaha  la shaqeeya Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Ramsey, inta sahaydu dhammaanayso.
 • Kaararka abaal-marin ah loogu ma talagalin tallaalka xoojiyaha.
 • Sidoo kale waxaad u qalmi kartaa kartaa barnaamijka abaal-marinta talaalka ee Gobolka Minnesota.

Tallaalada COVID-19 waa bilaash, looma baahna caymis caafimaad ama aqoonsi.

Wixii macluumaad ah ee laxiriira rugaha caafimaadka ee ay maamusho Degmada Ramsey, fiiri jadwalka hoose ama wac 651-266-1198.

Hel Tallaalkaaga COVID-19 ee bilaashka ah.

 • Qof kasta oo 5 jir ah ama ka weyn wuxuu qaadan karaa talaalka COVID-19.
 • Wax caymis ah looma baahna. Aqoonsi looma baahna.
 • Hadii aad wax su’aala qabtid, wac 651-266-1198 oo dooro luuqadaada marka codka maqashid.
 • Talaalka COVID-19 ee xoojinta ayaa hadda loo helayaa dadka u qalma kuwaasoo qaatay kuuradoodii labaad ee talaalka Pfizer ama talaalka Moderna ugu yaraan lix bilood ka hor iyo talaalka Johnson & Johnson ugu yaraan laba bilood ka hor.
 • Waxaad ka heli kartaa talaalkaagii labaad ama talaalka xoojinkta Degmada Ramsey County, xataa haddii aad ka qaadatay talaalkaagii koowaad meel kale.

Oxford Community Center

270 Lexington Pkwy N
Saint Paul, MN 55104

Jadwalka balanta. Wac 651-266-1198 haddii aad jeclaan lahayd inaan kaa caawino jadwalaynta balantaada.

 • Jeenaweri 29 (3 - 6 galabnimo)
  Pfizer 5+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 12+, Moderna 18+ tallaalka xoojiyaha.
  Jeenaweri 29 
   
 • Feebarweri 5 (3 - 6 galabnimo)
  Pfizer 5+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 12+, Moderna 18+ tallaalka xoojiyaha.
  Feebarweri 5
   
 • Feebarweri 12 (3 - 6 galabnimo)
  Pfizer 5+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 12+, Moderna 18+ tallaalka xoojiyaha.
  Feebarweri 12

360 Colborne - Saint Paul Public Schools

360 S. Colborne St.
Saint Paul, MN 55102

Jadwalka balanta. Wac 651-266-1198 haddii aad jeclaan lahayd inaan kaa caawino jadwalaynta balantaada.

 • Jeenaweri 27 (3 - 6 galabnimo)
  Pfizer 5+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 12+ tallaalka xoojiyaha.
  Jeenaweri 27 
   
 • Feebarweri 3 (3 - 6 galabnimo)
  Pfizer 5+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 12+ tallaalka xoojiyaha.
  Feebarweri 3
   
 • Feebarweri 10 (3 - 6 galabnimo)
  Pfizer 5+ tallaalka kowaad, tallaalka labaad / Pfizer 12+ tallaalka xoojiyaha.
  Feebarweri 10

Noocyada (Delta, Omicron)

Tallaalada xoojiyaha

Kaarka Tallaalka