Dhiheessa fayyaaf barbaachisan

Odeeffannoo haguuggii fuulaa kan bilisaa, mallattoo, ittisaa fi odeeffannoo fayyaa kan dhugaa.

Haguuggii fuulaa bilisaa barattootaa fi maatiif

Sarara Kallattii, Toora (Weebsaayitii) Odeeffannoo

Odeeffannoo Afaan Oromoo