Wargelin Af-somali ku qoran

Hel Tallaalkaaga COVID-19 ee bilaashka ah.

Markhaati Furka Bulshada Afrikaanka: Bashiir

Qaado tallaal COVID-19 oo bilaash ah iyo waxaa ka heli Degmada Ramey kaar abaal-marin ah, inta aanay dhammaan.

Ayadoon la fiirinaynin meesha aad ku nooshahay – waxaad u qalantaa oo lagugu dhiirigelinaya inaad qaadato tallaalka iyo kaarka hadiyadda.

 • Qaado kaarkaaga hadiyadda isla markiiba tallaalka kadib – looma baahna foomam ama waraaqo.
 • Kaararka haddiyadaha keliya waxa helaya tallaalada la qaatay wixii ka dambeeyay Sebtembar 27 ee Saint Paul – Rugaha  la shaqeeya Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Ramsey, inta sahaydu dhammaanayso.
 • Kaararka abaal-marin ah loogu ma talagalin tallaalka xoojiyaha.
 • Sidoo kale waxaad u qalmi kartaa kartaa barnaamijka abaal-marinta talaalka ee Gobolka Minnesota.

Tallaalada COVID-19 waa bilaash, looma baahna caymis caafimaad ama aqoonsi.

Wixii macluumaad ah ee laxiriira rugaha caafimaadka ee ay maamusho Degmada Ramsey, fiiri jadwalka hoose ama wac 651-266-1198.

Hel Tallaalkaaga COVID-19 ee bilaashka ah.

 • Caruurta da’da 5-11 sano ayaa hadda qaadankara talaalka COVID-19.
 • Wax caymis ah looma baahna. Aqoonsi looma baahna.
 • Hadii aad wax su’aala qabtid, wac 651-266-1198 oo dooro luuqadaada marka codka maqashid.
 • Talaalka COVID-19 ee xoojinta ayaa hadda loo helayaa dadka u qalma kuwaasoo qaatay kuuradoodii labaad ee talaalka Pfizer ama talaalka Moderna ugu yaraan lix bilood ka hor iyo talaalka Johnson & Johnson ugu yaraan laba bilood ka hor.
 • Waxaad ka heli kartaa talaalkaagii labaad ama talaalka xoojinkta Degmada Ramsey County, xataa haddii aad ka qaadatay talaalkaagii koowaad meel kale.

Arlington Hills Community Center

1200 Payne Avenue
Saint Paul, MN 55130

Jadwalka balantaWac 651-266-1198 haddii aad jeclaan lahayd inaan kaa caawino jadwalaynta balantaada.

 • Diisambar 9 (3 - 6 galabnimo)
  Pfizer 5+ tallaalka labaad ama tallaalka xoojiyaha / Moderna 18+ tallaalka xoojiyaha.
  Diisambar 9 
   
 • Diisambar 16 (3 - 6 galabnimo)
  Pfizer / Moderna 18+ tallaalka xoojiyaha
  Diisambar 16 waa la buuxaa: Fadlan mardanbe soo hubi haddii ay ballanno furmeen. 

Oxford Community Center

270 Lexington Pkwy N
Saint Paul, MN 55104

Jadwalka balanta. Wac 651-266-1198 haddii aad jeclaan lahayd inaan kaa caawino jadwalaynta balantaada.

 • Diisambar 11 (3 - 6 galabnimo)
  Pfizer 5+ tallaalka labaad ama tallaalka xoojiyaha / Moderna 18+ tallaalka xoojiyaha.
  Diisambar 11 waa la buuxaa: Fadlan mardanbe soo hubi haddii ay ballanno furmeen. 

New Brighton Community Center

400 10th Street NW
New Brighton, MN 55112

Jadwalka balanta. Wac 651-266-1198 haddii aad jeclaan lahayd inaan kaa caawino jadwalaynta balantaada.

 • Diisambar 8 (3 - 6 galabnimo)
  Pfizer 5+ tallaalka labaad ama tallaalka xoojiyaha / Moderna 18+ tallaalka xoojiyaha.
  Diisambar 8 
   
 • Diisambar 15 (3 - 6 galabnimo)
  Pfizer 5+ tallaalka labaad ama tallaalka xoojiyaha / Moderna 18+ tallaalka xoojiyaha.
  Diisambar 15 

Noocyada shaybaadhka

Scroll table right to see more
Candhuufta PCR Antigen degdeg ah

 

Scroll table right to see more

Goobaha baaritaanka ee COVID-19

The state of Minnesota offers free COVID-19 testing sites for all Minnesotans. 

Location Details

Bloomington

Former DMV
9930 Logan Ave. South

 • Baadhitaanka candhuufta.
 • XidhanDiisambar 24, 25, 31.
 • XidhanJeenaweri 1.
 • Isniinta – Jimce: 11 a.m. -  6 p.m.
 • Qabso ballan ama iska imow.

Brooklyn Park

Starlite Center
8085 Brooklyn Blvd.

 • Baadhitaanka candhuufta, Baadhitaanka degdega ah.

 • XidhanDiisambar 24, 25, 31.
 • XidhanJeenaweri 1.
 • Isniin - Jimce: 11 a.m. - 7 p.m.
 • Sabti - Axad: 11 a.m. - 4 p.m.
 • Qabso ballan ama iska imow.

Inver Grove Heights

Inver Grove Heights Armory
8076 Babcock Trail

 • Baadhitaanka degdega ah.
 • XidhanDiisambar 24, 25, 31.
 • XidhanJeenaweri 1.
 • Isniinta – Jimce: 11 a.m. -  6 p.m.
 • Qabso ballan ama iska imow.

Lino Lakes

Former YMCA
7690 Village Drive

 • Baadhitaanka candhuufta, Baadhitaanka degdega ah.

 • XidhanDiisambar 24, 25, 31.
 • XidhanJeenaweri 1.
 • Isniinta – Jimce: 11 a.m. -  6 p.m.
 • Qabso ballan ama iska imow.

Minneapolis

Minneapolis Convention Center
1301 Second Ave. South

 • Baadhitaanka candhuufta, Baadhitaanka degdega ah.
 • Xidhan: Diisambar 1-3, 24, 25, 31.
 • XidhanJeenaweri 1.
 • Isniinta – Jimce: 11 a.m. -  6 p.m.
 • Qabso ballan ama iska imow.

MSP Airport

Terminal 1 (Lindbergh)
4300 Glumack Drive

 • Baadhitaanka candhuufta.
 • XidhanDiisambar 24, 25, 31.
 • XidhanJeenaweri 1.
 • Furan maalin kasta: 7 a.m. - 7 p.m.
 • Qabso ballan ama iska imow.

Raac tilmaamaha ilaa goobta baaritaanka ee Dabaqa 2 ee Goobta Baarkinga Bluugga ah (Blue Parking Ramp).
Barkin bilaash ah ayaa jira.
Soco ilaa wiishka oo raac tilmaamaha ilaa rugta.​

Saint Paul

Roy Wilkins Auditorium
175 W Kellogg Blvd.

 • Baadhitaanka candhuufta, Baadhitaanka degdega ah.
 • XidhanDiisambar 1-6, 24, 25, 31.
 • XidhanJeenaweri 1.
 • Isniin – Khamiis: 11 a.m. – 6 p.m.
 • Axadda: 11 a.m. – 4 p.m.
 • Qabso ballan ama iska imow.

Stillwater

Stillwater Armory
350 Maryknoll Drive North

 • Baadhitaanka degdega ah.
 • Xidhan: Diisambar 24, 25, 31.
 • XidhanJeenaweri 1.
 • Arbaca - Jimce: 11 a.m. - 6 p.m.
 • Sabti - Axad: 11 a.m. - 4 p.m.
 • Qabso ballan ama iska imow.

Hel dhammaan goobaha baaritaanka ee jaaliyadda

Maaskaraha bilaashka ah oo loogu talagalayardayda iyo qoysaska

Tallaalada xoojiyaha

Kaarka Tallaalka

Khadka tooska ah, Khadka internetka ama websaydka

Wargelin Af-somali ku qoran