Wargelin Af-somali ku qoran

Kahortag Faafidda COVID-19

Wararka ku saabsan Covid-19 ee ay sameysay Ramsey County iyo hayadaha bulshada.

Tallaalka COVID-19

Iska-sajil Vaccine Connector ee Gobolka Minnesota si lagu soo ogeysiiyo fursadaha.

Barnaamijka Talaalka Bulshada ee Minnesota

Khadka tooska ah

​Khadka internetka ama websaydka