Wargelin Af-somali ku qoran

Ma u baahan tahay caawimaad si aad u qaadato allaalka COVID-19? Isku xirayaasha bulshada ayaa ku caawin kara.

Xiriiriyeyaasha Bulshada

Waxaa iskaashaday Ramsey County iyo bulshooyin somaaliyeed si looga sameeyo macluumaad daqameed oo sax ah oo ku saabsan tallaalka COVID-19. La xiriir xiriiriyaha bulshadaada hadii aad wax su’aalo ah ka qabto ama aad u baahan tahay inaa laguu balamiyo talaalka COVID-19. Caawimaaddu waa bilaash.

Hel Tallaalkaaga COVID-19 ee bilaashka ah.

 • Wax caymis ah looma baahna. Aqoonsi looma baahna.
 • Hadii aad wax su’aala qabtid, wac 651-266-1198 oo dooro luuqadaada marka codka maqashid.

Minnesota Dawah Institute

478 University Avenue West
Saint Paul, MN 55103

Ma jirto ballan loo baahan yahay.

 • Ogosto 6, 12:30 - 3:30 p.m.
 • Pfizer, waa inaad tahay 12 sanno jir ama kaweyn.

Darul Uloom Islamic Center

977 5th Street East
Saint Paul, MN 55106

Ma jirto ballan loo baahan yahay.

 • Ogosto 7, 12:30 - 2:30 p.m.
 • Pfizer, waa inaad tahay 12 sanno jir ama kaweyn.

Arlington Hills Community Center

1200 Payne Avenue
Saint Paul, MN 55130

Ma jirto ballan loo baahan yahay.

 • Ogosto 5, 3 - 5:45 galabnimo (Pfizer, waa inaad tahay 12 sanno jir ama kaweyn)
 • Ogosto 12, 3 - 5:45 galabnimo (Pfizer, talaalka labaad kaliya)
 • Ogosto 19, 3 - 5:45 galabnimo (Pfizer, talaalka labaad kaliya)

Oxford Community Center

270 Lexington Pkwy N
Saint Paul, MN 55104

Ma jirto ballan loo baahan yahay.

 • Ogosto 7, 12 duhurnimo – 2:45 galabnimo (Pfizer, waa inaad tahay 12 sanno jir ama kaweyn) (Moderna - talaalka labaad kaliya)
 • Ogosto 14, 12 duhurnimo – 2:45 galabnimo (Pfizer iyo Moderna - talaalka labaad kaliya)
 • Ogosto 21, 12 duhurnimo – 2:45 galabnimo (Pfizer iyo Moderna - talaalka labaad kaliya)

Harding High School

1540 6th Street East
Saint Paul, MN 55106

Ma jirto ballan loo baahan yahay.

 • Ogosto 3, 3 - 5:45 galabnimo (Pfizer, waa inaad tahay 12 sanno jir ama kaweyn)
 • Ogosto 10, 3 - 5:45 galabnimo (Pfizer, waa inaad tahay 12 sanno jir ama kaweyn)
 • Ogosto 17, 3 - 5:45 galabnimo (Pfizer, waa inaad tahay 12 sanno jir ama kaweyn)
 • Ogosto 24, 3 - 5:45 galabnimo (Pfizer, waa inaad tahay 12 sanno jir ama kaweyn)

Washington Tech Magnet School

1495 Rice Street
Saint Paul, MN 55117

Ma jirto ballan loo baahan yahay.

 • Ogosto 4, 3 - 5:45 galabnimo (Pfizer, waa inaad tahay 12 sanno jir ama kaweyn)
 • Ogosto 11, 3 - 5:45 galabnimo (Pfizer, waa inaad tahay 12 sanno jir ama kaweyn)
 • Ogosto 18, 3 - 5:45 galabnimo (Pfizer, waa inaad tahay 12 sanno jir ama kaweyn)
 • Ogosto 25, 3 - 5:45 galabnimo (Pfizer, waa inaad tahay 12 sanno jir ama kaweyn)

Goobaha baaritaanka ee COVID-19

Khadka tooska ah

Warqaada runta ah

​Khadka internetka ama websaydka