Xiriiriyeyaasha Bulshada oo Aamin ah

Contact us
Xiriiriyeyaasha Bulshada oo Aamin ah (Trusted Community Connectors)

Xiriiriyeyaasha Bulshada oo Aamin ah (Trusted Community Connectors) waxay ka caawiyaan bulshada inay fahmaan macluumaadka runta ah ee ku saabsan tallaalka COVID-19. Waxay ka jawaabi karaan su'aashaada ku saabsan tallaalada carruurta da'doodu tahay 5 iyo ka weyn. Xidhiidhiyayaasha ayaa kaa caawin kara samaynta ballamaha tallaalka ama helitaanka rugaha tallaalka ee ballanta aan loo baahnayn.

La xidhiidh Xiriiriyeyaasha Bulshada oo Aamin ah

La xidhiidh Xidhiidhiye haddii aad hayso su'aalo ama walaac ku saabsan tallaalka ama aad uga baahan tahay caawimo helitaanka tallaalka. Ma jirto wax lacag ah oo lagula hadlo Xiriiriyaha ama in aad hesho tallaalka COVID-19.