Baadhitaanada

Scroll table right to see more

Noocyada shaybaadhka

Candhuufta PCR Antigen degdeg ah

 

Scroll table right to see more

Goobaha baaritaanka ee COVID-19

Gobolka Minnesota waxay u soo bandhigaysaa bulshada baaritaan ka COVID-19 oo bilaash ah. 

Location Details

Bloomington

Former DMV
9930 Logan Ave. South

 • Baadhitaanka candhuufta.
 • Isniinta – Jimce: 11 a.m. -  6 p.m.
 • Qabso ballan ama iska imow.

Brooklyn Park

Starlite Center
8085 Brooklyn Blvd.

 • Baadhitaanka candhuufta, Baadhitaanka degdega ah.

 • Rapid test open to ages 2+.

 • Isniin - Jimce: 9 a.m. - 7 p.m.
 • Sabti - Axad: 11 a.m. - 4 p.m.
 • Qabso ballan ama iska imow.

Cottage Grove

National Guard Armory
8180 Belden Blvd.

 • Baadhitaanka candhuufta.
 • XidhanFeebarweri 5, 6, 11, 12, 13, 21.
 • Khamiis - Isniin: 11 a.m. - 6 p.m.
 • Qabso ballan ama iska imow.

Inver Grove Heights

National Guard Armory
8076 Babcock Trail

 • Baadhitaanka degdega ah.
 • Rapid test open to ages 0+.

 • Isniin – Khamiis: 11 a.m. -  6 p.m.
 • Qabso ballan ama iska imow.

Minneapolis

Minneapolis Convention Center
1301 Second Ave. South

 • Baadhitaanka candhuufta, Baadhitaanka degdega ah.
 • Rapid test open to ages 2+.

 • XidhanFeebarweri 18.

 • Isniinta – Jimce: 11 a.m. -  6 p.m.
 • Qabso ballan ama iska imow.

MSP Airport

Terminal 1 (Lindbergh)
4300 Glumack Drive

 • Baadhitaanka candhuufta.
 • Furan maalin kasta: 7 a.m. - 7 p.m.
 • Qabso ballan.
 • Appointments only, no walk-ins at this time.

Raac tilmaamaha ilaa goobta baaritaanka ee Dabaqa 2 ee Goobta Baarkinga Bluugga ah (Blue Parking Ramp).
Barkin bilaash ah ayaa jira.
Soco ilaa wiishka oo raac tilmaamaha ilaa rugta.​

Saint Paul

Frogtown Community Center
230 Como Ave.

 

 • Baadhitaanka candhuufta.
 • Saliva test open to ages 4+.
 • Beginning Thursday, January 27.
 • Khamiis: 2 - 6 p.m.
 • Qabso ballan.

Saint Paul

Roy Wilkins Auditorium
175 W Kellogg Blvd.

 • Baadhitaanka candhuufta, Baadhitaanka degdega ah.
 • Rapid test open to ages 2+.

 • XidhanJeenaweri 28, 30.
 • Isniin – Khamiis: 11 a.m. – 6 p.m.
 • Axadda: 11 a.m. – 4 p.m.
 • Qabso ballan ama iska imow.

Saint Paul

Minnesota Department of Transportation
395 John Ireland Blvd.

 • Nasal swab PCR tests.
 • Open through February 14.
 • Jeenaweri  25: 10 a.m. - 4 p.m.
 • Qabso ballan.

Saint Paul - WellShare Community Health Works

La Puerta Abierta
690 Livingston Ave.

Stillwater

Stillwater Armory
350 Maryknoll Drive North

 • Baadhitaanka degdega ah.
 • Rapid test open to ages 0+.

 • OPEN: 7 days a week thru February 26.

 • XidhanFeebarweri 5, 6, 12, 13, 21.
 • Arbaca - Jimce: 11 a.m. - 6 p.m.
 • Sabti - Axad: 11 a.m. - 4 p.m.
 • Qabso ballan ama iska imow.

Hel dhammaan goobaha baaritaanka ee jaaliyadda

Qofka laga helo COVID-19 - fariimaha qoraalka ee ka socda MDH

Saliva testing at home