Talaalada

Qof kasta oo jira 6 bilood iyo kuwa ka weyn ayaa hadda loo ogol yahay tallaalka COVID-19.

Hel Tallaalkaaga COVID-19 ee bilaashka ah.

 • Qof kasta oo jira 6 bilood iyo kuwa ka weyn ayaa hadda loo ogol yahay tallaalka COVID-19.
 • Wax caymis ah looma baahna. Aqoonsi looma baahna.
 • Weli waxaad heli kartaa tallaalka COVID-19 ee koowaad si aad u ilaaliso naftaada, qoyskaaga iyo bulshadaada, haddii aad doorato.
 • Hubso in ay qoyskaagu la socodaan tallaalada COVID-19 iyo kuwa xoojinta ah. Xarumaha Xakamaynta Cudurrada (CDC) ayaa u oggolaatay tallaalka xoojinta dadka oo da'doodu tahay 6 bilood iyo ka weyn.

Rugaha Caafimaadka ee Bulshada

Beginning of tab section with 2 tabs. Left and right arrow keys will navigate between tab navigation links.

Rugaha tallaalka bulshada ee furmi doono

Saint Paul – Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Ramsey iyo Iskaashatada bulshadu waxay bixiyaan rugo tallaalka COVID-19 oo bilaash ay ka helaan dadka aan caymiska lahayn ama caymiskoodu uusan buuxin. Haddii aad leedahay caymis caafimaad oo aad hesho daryeel, waxaa lagugula talinayaa inaad ka qaadato bixiyahaaga caadiga ah tallaalka COVID-19 ee la cusboonaysiiyay ama goob kale oo aqbali karta caymiska caafimaadka.

 • Waxaad ka heli kartaa tallaalka la cusboonaysiiyay rug caafimaad oo kasta, xitaa haddii aad horay uga qaadatay tallaalada COVID meel kale.
 • Tallaalka la cusboonaysiiyay ee 2023-2024 ayaa laga heli karaa rugahaan.
 • Maaskaro ayaa lagu talinayaa.

Wac khadka talaalka Caafimaadka Dadweynaha haad su'aalo qabto: 651-266-1190 (Isniin - Jimce: 8 subaxnimo - 4:30 galabnimo).

Tserha Aryam Kidist Selassie EOTC

2601 Minnehaha Ave. S
Minneapolis 55404

 • Juun 22 (10 subaxnimo – 2 galabnimo)
  Qiyaas kasta oo ah tallaalka Pfizer COVID ee dadka 5 sano iyo ka weyn​. 
  Iska imaanshiyaha waa la soo dhawaynayaa.

Mexican Consulate with St. Mary’s

797 East 7th St.
Saint Paul 55106

 • Juun 24 (9 subaxnimo – 1 galabnimo)
  Qiyaas kasta oo ah tallaalka Pfizer COVID ee dadka 6 bilood iyo ka weyn​. 
  Iska imaanshiyaha waa la soo dhawaynayaa.

Huntington Place Apartments with COPAL

5805 73rd Ave. N
Brooklyn Park 55429

 • Juun 25 (4 – 6 galabnimo)
  Qiyaas kasta oo ah tallaalka Pfizer COVID ee dadka 6 bilood iyo ka weyn​. 
  Iska imaanshiyaha waa la soo dhawaynayaa.

24th Street Mall with AICS

912 E 24th St.
Minneapolis 55404

 • Juun 29 (2:30 – 6 galabnimo)
  Qiyaas kasta oo ah tallaalka Pfizer COVID ee dadka 5 sano iyo ka weyn​. 
  Iska imaanshiyaha waa la soo dhawaynayaa.

Codsiyada tallaalka COVID-19 ee guriga dhexdiisa

​​Ballamaha guriga dhexdiisa ee tallaalka COVID-19 waxaa laga heli karaa Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (Minnesota Department of Health). Adeegan waa loo sameeyey dadka aan si fudud uga bixi karin guriga iyo caruurta. Maclumaad dheeraad ah.

Ballan qabso

Wac 1-833-431-2053. Adeegyada luqadda ayaa diyaar ah.

 • Isniin, Arbaco, Jimco: 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.
 • Talaado, Khamiis: 9 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.
Back to tab navigation. End of tab content.

Garoojooyinka tallaalka la cusboonaysiiyay

Kaarka Tallaalka