Talaalada

Qof kasta oo jira 6 bilood iyo kuwa ka weyn ayaa hadda loo ogol yahay tallaalka COVID-19.

Hel Tallaalkaaga COVID-19 ee bilaashka ah.

 • Qof kasta oo jira 6 bilood iyo kuwa ka weyn ayaa hadda loo ogol yahay tallaalka COVID-19.
 • Wax caymis ah looma baahna. Aqoonsi looma baahna.
 • Weli waxaad heli kartaa tallaalka COVID-19 ee koowaad si aad u ilaaliso naftaada, qoyskaaga iyo bulshadaada, haddii aad doorato.
 • Hubso in ay qoyskaagu la socodaan tallaalada COVID-19 iyo kuwa xoojinta ah. Xarumaha Xakamaynta Cudurrada (CDC) ayaa u oggolaatay tallaalka xoojinta dadka oo da'doodu tahay 6 bilood iyo ka weyn.

Rugaha Caafimaadka ee Bulshada

Beginning of tab section with 3 tabs. Left and right arrow keys will navigate between tab navigation links.

Rugaha caafimaadka ee degmada Ramsey

Tallaalka la cusbooneysiiyay ee dayrta 2023 lagama heli karo xarumaha hoos ku taxan. Fadlan dibu-eeg 2-3 toddobaad kadib wixii isbeddel ah.

Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Ramsey - Saint Paul iyo la hawlgalayaasha bulshada waxay bixiyaan rugaha tallaalka COVID-19 oo bilaash ah ee dhammaan dadka u qalma ee da'doodu tahay 6 bilood iyo ka weyn.

 • Looma baahna kaadhka aqoonsiga ama caymis caafimaad.
 • You can get an updated shot with Ramsey County, even if you got other doses somewhere else.
 • Maaskaro ayaa lagu talinayaa in lagu gashado dhammaan rugaha tallaalka ee degmada Ramsey.

Wac khadka talaalka Caafimaadka Dadweynaha haad su'aalo qabto: 651-266-1190 (Isniin - Jimce: 8 subaxnimo - 4:30 galabnimo).

Consulate of Mexico

797 East 7th St.
Saint Paul 55106

 • Oktoobar 4 (2 galabnimo - 6 galabnimo)​
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.
   
 • Oktoobar 11 (2 galabnimo - 6 galabnimo)​
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Waa lagugu soo dhawaynayaa balan la'aan ama waad qabsan kartaa ballan. Si aad ballan u qabsatid, wac 612-296-4172. Available in English and Spanish.

Waxaa ka fili kartaa ballantaada

 • Ha iman rugta caafimaadka haddii aad la kulantay qof laga helay COVID-19, haddii aad qandho leedahay ama aad dareento xanuun.

Waxaa ka fili kartaa ballantaada

 • Waxaan kaaga baahanahay inaad noo sheegto magacaaga koowaad, magaca dambe, taariikhda dhalashada iyo cinwaanka gurigaaga.
 • Looma baahna kaadhka aqoonsiga ama caymis caafimaad.
 • Kadib markaad hesho tallaalka, qorshee inaad fadhiiso 15-30 daqiiqo kormeer caafimaad.

Rugaha caafimaadka ee ay bixiyaan shuraakada bulshadu

Tallaalka la cusbooneysiiyay ee dayrta 2023 lagama heli karo xarumaha hoos ku taxan. Fadlan dibu-eeg 2-3 toddobaad kadib wixii isbeddel ah.

Iskaashato badan oo bulshada ah ayaa martigelinaya rugaha tallaalka ee degmada Ramsey oo dhan. Hel xarun caafimaad oo kuu dhow. Fadlan dib u eeg si aad u heshid rugaha caafimaadka mustaqbalka la qaban doono.

CAPI

5930 Brooklyn Blvd,
Brooklyn Center, 55429

 • Sebtembar 28 (11 subaxnimo - 3 galabnimo)
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Brian Coyle Center

420 S. 15th Ave.,
Minneapolis, 55454

 • Sebtembar 29 (12 galabnimo – 4 galabnimo)
  Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Camphor Church with CWC

585 Fuller Ave.,
Saint Paul, 55103

 • Sebtembar 29 (3 - 6 galabnimo)
  Pfizer 12 years+ bivalent any dose. Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

AICS 24th Street Mall

912 East 24th Street 
Minneapolis, 55404

 • Sebtembar 30 (2 - 6 galabnimo)
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Church of St. Katharine Drexel

7101 143rd Ave. NW-Suite G,
Ramsey, 55303

 • Sebtembar 30 (10 subaxnimo – 2 galabnimo)
  Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Hmong Resource Fair—Community School of Excellence

270 Larpenteur Ave. W.,
Saint Paul, 55113

 • Sebtembar 30 (10 subaxnimo – 2 galabnimo)
  Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Immanuel Baptist Tabernacle

4505 Halifax Ave. N.,
Minneapolis, 55422

 • Sebtembar 30 (11:30 subaxnimo – 2:30 galabnimo)
  Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Mt. Olivet Baptist Church

451 Central Ave. W.,
Saint Paul, 55103

 • Oktoobar 1 (10 subaxnimo – 1 galabnimo)
  Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Assumption Catholic Church

305 E. 77th St.,
Richfield, 55423

 • Oktoobar 1 (12 - 2 galabnimo)
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Mexican Consulate with St. Mary’s

797 East 7th St.
Saint Paul 55106

 • Oktoobar 2 (9 subaxnimo - 1 galabnimo)
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

The Family Partnership

1527 East Lake St.,
Minneapolis, 55407

 • Oktoobar 3 (12 - 4 galabnimo)
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka. Mpox vaccine.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

CLUES

797 East 7th Street,
Saint Paul, 55106

 • Oktoobar 3 (1:30 – 5:30 galabnimo)
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Health Commons East—Conway Recreation Center

2090 Conway St.,
Saint Paul, 55119

 • Oktoobar 3 (2 – 5 galabnimo)
  Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Society of St. Vincent de Paul

2939 12th Ave. S.,
Minneapolis, 55407

 • Oktoobar 4 (9 subaxnimo – 1 galabnimo)
  Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Codsiyada tallaalka COVID-19 ee guriga dhexdiisa

Tallaalada la cusbooneysiiyay ee dayrta 2023 wali lagama heli karo barnaamijkan. Fadlan dibu-eeg 2-3 toddobaad kadib wixii isbeddel ah.

Ballamaha guriga dhexdiisa ee tallaalka COVID-19 waxaa laga heli karaa Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (Minnesota Department of Health). Adeegan waa loo sameeyey dadka aan si fudud uga bixi karin guriga iyo caruurta. Maclumaad dheeraad ah.

Ballan qabso

Wac 1-833-431-2053. Adeegyada luqadda ayaa diyaar ah.

 • Isniin, Arbaco, Jimco: 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.
 • Talaado, Khamiis: 9 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.
Back to tab navigation. End of tab content.

Garoojooyinka tallaalka la cusboonaysiiyay

Kaarka Tallaalka